Det handlar helt och hållet om dig

Online bedömningen handlar om dig, om dina tankar, dina känslor, dina värderingar och ditt psykiska välbefinnande. Din personliga sida är krypterad och endast du och My-E-Health har tillgång till den. Alla personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt enligt svensk etiklagstiftning.

Rådgivning på nätet

Du väljer din egen personliga counselor så att du kan känna dig trygga med att veta vem du kommer få prata med. Skulle du med tidens gång vilja byta counselor av någon anledning så kan du givetvis göra det. Alla vårdgivare hos My-E-Health är legitmimerade vilket gör att du kan känna dig trygg med att få bra vård. Om du skulle vara i behov av ett KBT program kommer du att få träffa en våra läkare online för att få eventeull remittering.

Identifiera och förebygga stressfaktorer

Om dina resultat från bedömningar visar på avvikelser från din trend då kommer My-E-Health hjälpa dig att hitta en eller flera färdigheter som gör att du proaktivt kan hantera och neutralisera avvikelser tidigt, innan svårare problem utvecklas. När du behöver prata med någon är din counselor tillgänglig för att stötta dig.

Nyckeln till välmående

Att känna sig själv är nyckeln till välbefinnande och våra counselors kommer att vägleda dig till ökad förståelse om dig själv. Det kommer i sin tur leda till både personlig utveckling och inre framgång. Din integritet och ditt välmående är vår mission.