Eric, en av våra modigaste My-E-Health®-kunder, har generöst delat med sig av sin historia till oss.

Det är en av de historier som framkallar bilden av hjälten som kämpar sina strider till sista blodsdroppen.

Men ingen hjälte vinner sina strider på egen hand, och utmattning försvinner inte heller av sig själv.

När vi först träffade Eric kallades My-E-Health® in för att undersöka personalens välbefinnande på en avdelning inom ett stort företag. Vi började med att utfärda EFP-utvärderingar (Empowerment for Participation) för all personal på avdelningen. Detta gav oss en utgångspunkt för att förstå den aktuella arbetsmiljön och förhållandena. En systemisk, giftig och manipulativ miljö avslöjades.

Eric led av effekterna av en giftig miljö, överdriven arbetsbelastning, depression och ångest bland sina kolleger. Kommunikationen var dålig och det fanns ingen syn på ett slut. Ett omvandlingsprojekt resulterade i vissa organisatoriska förändringar som minskade arbetsbelastningen och gav honom en viss tillfällig lättnad.

Men det fanns mycket mer i Erics historia. Sorg. Efter sin första hustrus död hade Eric flyttat till Sverige och inlett en ny karriär som matematiklärare och IT-lärare på en skola för vuxna elever. Erics hustru hade avlidit efter en sjukdom och lämnat Eric och deras barn bakom sig. Han hade överlevt sorgen med antidepressiva läkemedel och ett tvångsmässigt fokus på att klara av sitt ansvar och ta hand om barnen. Den tragiska händelsen sammanföll också med att Eric drabbades av en allvarlig skada, vilket avslutade hans idrottskarriär på hög nivå - en enorm förlust av identitet och psykologisk trygghet för honom.

Trots detta fortsatte Eric att vara modig och gick vidare och bosatte sig i en ny stad och på ett nytt jobb som han gillade. Han träffade en ny partner. De var lyckliga och förälskade. De fick ett barn tillsammans. Eric säger: “Jag älskade min familj. Jag älskade att vara pappa och att vara delaktig i mina barns aktiviteter. Jag gjorde mitt bästa för att stödja dem i allt och jag tog till och med på mig extra aktiviteter som fotbollstränare. Jag tyckte verkligen om det.”

Men sedan slog livet till igen. Erics partner fick oväntat blodförgiftning och avled tre dagar senare. Andra gången som änkeman och nu ensam om att ta hand om barnen från båda relationerna, var han återigen sörjande och utmattad. Kraven och hans egna förväntningar på jobbet kraschade och en kombination av depression, ångest och utbrändhet uppstod när stress i livet drog honom in på en mörk plats.

Kan du föreställa dig det? Att förlora sin första livspartner, förlora sin identitet som professionell idrottsman, ta på sig ansvaret för familjen, gå vidare, byta karriär, flytta till en ny stad, bilda en ny familj, den andra partnern dör, man utsätts för konflikter och aggressioner på jobbet, man har oändligt mycket ansvar...

Dessutom, och det som gjorde utmattningen ännu värre, var att depression och ångest hade hoppat på tåget, vilket stod i konflikt med Erics egen omsorgsfulla natur. Han försökte fortfarande hjälpa alla andra samtidigt som han satte sig själv sist.

I huvudsak är Eric en person fylld av goda avsikter, passioner och en uppriktig önskan att göra en positiv insats. På jobbet har han en stark känsla för moral och integritet. Men han glömde alltid bort sig själv och trodde att han inte kunde be om hjälp. Han kände att han var tvungen att klara sig själv oavsett vad som hände.

Den oundvikliga kraschen kom till slut. Katalysatorn var när Erics barn var på idrotts läger och han äntligen hade en vecka för sig själv. Han kraschade helt enkelt. Han berättar: “Jag hade alla dessa planer för vad jag skulle göra med min tid. Men jag var helt slut. Jag kunde inte röra mig. Jag satt bara där och stirrade på ingenting. Hade jag blivit galen?”

Efter att Eric hade genomfört bedömningarna var han tvungen att boka ett återkopplingsmöte med sin My-E-Health®-rådgivare. Som man kunde förvänta sig visade hans resultat en hög risk för utbrändhet, ångest och depression. Han var också orolig och kände sig obekväm med att be om hjälp. Han säger:

“I början var jag orolig för att de skulle tro att jag var galen. Eller svag. Mitt självförtroende var på noll. Men äntligen var jag inte ensam. Någon lyssnade på mig och hörde mig och rådgivaren bekräftade att mina känslor och min utmattning var "normala" med tanke på vad jag hade gått igenom. Jag fick höra "det är okej att känna så här". Vid den tidpunkten var den externa bekräftelsen viktig för mig och gjorde stor skillnad. Jag var inte galen, bara skadad och utmattad. Och genom att fylla i deras frågeformulär fick jag svart på vitt bevis på att jag helt enkelt var mänsklig. Jag kände en otrolig lättnad.”

Erics behandling bestod av My-E-Healths intensiva kognitiva beteendeterapiprogram (vanligtvis tre till fyra timmar per session) och två till tre gånger i veckan med regelbundna uppföljningsbedömningar för att se till att han var på rätt spår. Genom att integrera frågeformulären med den aktuella arbetsmiljön och hur Eric engagerade sig gavs ett antal psykologiska fördelar och kognitiva kopplingar som förstärkte Erics väg framåt. Eric fortsätter:

“Under rådgivningen insåg jag också att jag är rädd för förändringar och att jag inte hade något sätt att hantera dem. På jobbet kände jag att jag inte hade någon kontroll över situationen med en mobbande, aggressiv chef. I hemmet var separationsångesten när mina barn blev mer självständiga ny för mig. Hela mitt liv var fyllt av osäkerhet och jag klarade inte av det. Rådgivningen gav mig det perspektiv och den psykologiska trygghet som jag behövde för att gå vidare. Det fick mig att fokusera på mig själv för en gångs skull. Tillsammans utvecklade vi verktyg och strategier så att jag kunde hantera mina utmaningar. Dessutom känner jag mig trygg eftersom jag vet att jag kan prata med min rådgivare eller logga in i systemet närhelst jag känner behov av det. My-E-Health® kontaktade mig också proaktivt under hela min återhämtning för att kolla in och det gjorde det hela så mycket lättare för mig.”
My-E-Health logo

Eric känner sig stabil, glad och engagerad. Han tycker att det är roligt att arbeta och han känner sig kapabel att klara av oundvikliga förändringar och okända situationer. Han känner sig “hoppfull” men behöver kontinuerligt stöd för att inte “falla tillbaka i det igen”.

Det fanns dock aldrig någon särskild “vändpunkt” efter vilken saker och ting bara blev lätta och Eric var botad för alltid.

Faktum är att många patienter med depression, ångest och stressrelaterad utmattning har påverkats så djupt av stressiga händelser att de kämpar med långsiktig återhämtning. Det kan vara en livslång resa. Känslorna och effekten på dig och ditt liv försvinner helt enkelt inte. Snarare blir de en del av dig och du lär dig att acceptera dem och leva normalt med dem.

Det betyder inte att det är ett hopplöst fall. Inte alls. Med rätt strategier kan utmattade personer som återhämtar sig från utmattning återgå till att både arbeta och njuta av livet. Fast när man väl kommer tillbaka till livet och arbetet är fortsatt välbefinnande och hälsa inte helt enkelt garanterat. Det är snarare ett pågående arbete. Man måste fortsätta att arbeta med sig själv, stödja sig själv och även ta emot stöd. Antidepressiva medel och sjukskrivningar är bara plåster på såren.

Eric är det levande beviset på detta. Han förlitar sig på My-E-Health®-programmet för att få stöd när han känner att han kan falla tillbaka i depression eller självtvivel. Han tar inga mediciner. Han har lyckats hålla sig i det gröna området i bedömningarna under en tioårsperiod. Detta visar att kontinuiteten i vården från My-E-Health® och den kvartalsvisa återkopplingssessionen med hälsocoachen gör att ett hållbart engagemang är möjligt. Eric känner nu igen sina egna beteendemönster och kan motverka återfall om och när de uppstår. Han har verktyg för att hålla sig på rätt spår i sitt tillfrisknande och har ständig bekräftelse på sina upp- och nedgångar genom My-E-Health®-rapporterna.

Eftersom utmattning kan vara kronisk och påverka både hälsan och prestationen hos anställda på alla nivåer i en organisation anses förebyggande strategier vara det mest effektiva tillvägagångssättet. Stressade anställda som fortsätter att gå till jobbet är mindre produktiva. Ingen kan vara en superhjälte hela tiden. Presenteeism kostar nio gånger mer än att skapa en hälsosam arbetsplats.

Programmet My-E-Health® har nu visat sig fungera både för återhämtning och långsiktigt förebyggande arbete. Erics berättelse är ett exempel på detta.

Anmärkning: Citaten och vittnesmålen i den här texten är verkliga, men vi har ändrat deltagarens namn för att garantera anonymitet.