Utmattning. På jobbet och i livet. Vad händer och hur tar man sig ur det?

Trots ökad medvetenhet kring övertidsarbete och konstant upptagenhet håller utmattning på att bli en global epidemi. En av de vanligaste orsakerna till utmattning är helt enkelt att ta på sig för mycket arbete för länge. Av val eller nödvändighet.

David — en nu återhämtad skadad utbrändhet, ger oss en djup inblick i hur utbrändhet ser ut och känns. Och genom sin berättelse och personliga erfarenhet ger han ett talande exempel på hur du kan återhämta dig och sedan hålla dig på rätt spår.

David, som är i 50-årsåldern, är chef för kliniken för kognitiv beteendepsykologi på ett sjukhus i södra Sverige och leder även dess forskningsenhet. I hans fall hade arbetet hopat sig på honom under flera år. Han hade sitt kliniska arbete, ansvar för personaladministration och organisation samt många projekt att leda. I en underfinansierad sjukvårdssektor med ständigt stressad personal pressade David sig själv obevekligt för att leverera resultat samt ta hand om sina team och andra runt omkring honom. Trycket från att ha en klassisk omsorgsroll och samtidigt vara en driven yrkesman gjorde att han fastnade i en “slå knut på sig själv” situation.

Många av oss känner igen oss i denna situation. Vi ställs inför orimliga krav, men vi fortsätter. Vi tror att om vi bara arbetar lite hårdare kan vi fixa allting. Så vi minskar sömnen, jobbar lite mer och längre, uppoffrar oss själva. Vi klarar oss och skapar en fasad av lugn och sansad. Vi går in i överlevnadsläge. Ofta överlever vi ett bra tag, men vår hälsa och produktivitet blir lidande.

David gjorde exakt detta. Tills han var helt utmattad. Med hans egna ord: “Jag kunde inte längre koncentrera mig. Jag tappade tidsuppfattningen och kunde inte avgöra om något skulle ske i morgon eller om två veckor, allt var en dimma. Jag kunde inte planera eller organisera mig längre. Jag glömde vad jag skulle göra, till och med enkla saker som när jag skulle delta i ett möte. Jag var apatisk, hade ingen energi och kunde inte utöva fysisk träning. Jag fruktade att jag befann mig i de tidiga stadierna av Alzheimers sjukdom.”

Sedan ingrep livet på det mest brutala sätt. Davids fru och mor till deras tre barn fick diagnosen cancer. David förlorade henne sex veckor senare.

Eftersom han i detta skede inte kunde fortsätta gick han sjukskriven i sex månader. Detta innebar en paus för en tid. Men eftersom han fortfarande var utmattad och sörjande återvände han till arbetet på deltid. Under de följande tre åren varvade han sjukskrivning med deltid eller heltid och arbetade till sin absoluta gräns. Detta fortsatte tills Försäkringskassan inte längre kunde stödja fallet.

Han kunde inte arbeta, men han var tvungen att arbeta. Heltid.

Vid denna absoluta lågpunkt kom David i kontakt med My-E-Health® genom sin arbetsgivare. Skeptisk till en början bestämde han sig för att prova programmet. Och han upptäckte att kombinationen av djup vila med hjälp av floattankterapi, vårdande rådgivning och vad han kallar “spark i baken”-psykologi fungerade för honom. Han säger: “Efter 3-4 sessioner av floating kändes det som om jag hade mediterat i flera timmar.” Detta var den viktigaste fördelen för mig. Fullständig vila. Frihet från tankar och press. Och eftersom My-E-Health® tog på sig det övergripande ansvaret för planeringen av behandlingarna kunde David äntligen fokusera på sig själv och sin egen återhämtning.

Nu rapporterar David att han känner ett stort engagemang på jobbet. Han är proaktiv, energisk och återigen glad över nya projekt. Han känner sig produktiv och har lyckats få sin fysiska kondition på rätt köl igen. Livet är “bra” igen.

David är trots allt forskare och kände att han behövde bevis för att programmet verkligen fungerade. Nu bekräftar han att: “My-E-Health®-statistiken uppfyllde mitt behov av vetenskapliga bevis. Siffrorna och graferna visar var jag befann mig känslomässigt och hälsomässigt och var jag befinner mig nu. Och de är ett verktyg som hjälper mig att hålla kursen. Detta är en långsiktig fördel med My-E-Health® som gör stor skillnad - jag kan nu ta hand om mig själv bättre, ta ett steg tillbaka om det behövs och göra bättre val, vilket innebär att jag skyddar mig från att bränna ut mig igen.”

Han fortsätter: “My-E-Health®-programmet hjälpte mig på flera olika sätt. För det första var det ett pragmatiskt, holistiskt system som hjälpte mig att återhämta mig från utmattning och sedan hålla mig frisk. Dessutom tror jag att det fyller ett tomrum i det (svenska) hälsovårdssystemet. Varför? Därför att även om hälso- och sjukvårdssystemet är fyllt av expertis finns det ingen samordning av patientens behov. För mig, när jag var som mest sårbar, fann jag att jag var ensam om att organisera den vård och hjälp jag behövde. My-E-Health® fungerade i princip som min organisatör/handläggare av mitt ärende.”

My-E-Health logo

David avslutar: “Jag hoppas att organisationer använder programmet för att förebygga utmattning och stressrelaterade sjukdomar. Det skulle vara fantastiskt att göra det tillgängligt för personalchefer. Jag kände exempelvis i min roll som projekt- och gruppledare att man inte har några effektiva verktyg för att hantera tidiga tecken på utmattning. Den stressade personen fortsätter att gå till jobbet, precis som jag gjorde, fortsätter och blir sedan sjuk. Denna brist på ingripande orsakar så mycket onödigt lidande. Och ur ekonomisk synvinkel - hur mycket produktivitet och pengar förlorar företaget? Presenteeism är svårare att kvantifiera än frånvaro, men jag tror att det här programmet kommer att identifiera detta innan det når så långt.”

Det finns fortfarande en stigmatisering av utmattning där människor tror att det beror på bristande personlig ansträngning när de är överbelastade, överväldigade och överarbetade. Detta är fel. Det är ofta en yrkessjukdom som måste åtgärdas. Det är varken en skam eller ett misslyckande. Och det är bättre att förebygga än att bota.

Anmärkning: Citaten och vittnesmålen i den här texten är verkliga, men vi har ändrat deltagarens namn för att garantera anonymitet.